PhDr. Matej Lednár, PhD.
Snažím sa byť vizionárom, navrhovať a presadzovať moderné a inovatívne riešenia vystihujúce súčasnú dobu a blízku budúcnosť.
Pôsobil som na viacerých domácich aj zahraničných projektoch rôzneho rozsahu z rôznych oblasti, kde som získal množstvo rôznorodých poznatkov a skúsenosti. Moja doterajšia prax je prevažne z IT sektora a posledné roky z oblasti softvérového vývoja podnikových riešení pre domácich a zahraničných klientov pričom viac ako 10 rokov vytváram a podporujem súkromné projekty, z ktorých najnovšie sú dostupné na webe.
Počas mojej 20 ročnej kariéry som prešiel viacerými pracovnými pozíciami od skladníka, obchodníka, IT administrátora, projektového manažéra, nákupcu, manažéra až po softvérového inžiniera. Spolupracoval som s významnými poradenskými spoločnosťami a firmami z domova aj zo zahraničia. Okrem nadobudnutia veľkého množstva poznatkov a skúsenosti som spolupracoval niekoľko rokov aj s médiami a venoval sa publikačnej činnosti (knihy, zborníky, články). V rámci odovzdávania svojich skúsenosti podporujem rôzne projekty vrátane vlastných projektov so stovkami odborných rád a tipov vrátane blogu.
© 2003-2021 PhDr. Matej Lednár, PhD.