Kontakt
V prípade záujímavej pracovnej ponuky z oblasti manažmentu, projektového riadenia, výroby, optimalizácie procesov či vývoja softvéru ma môžete kontaktovať.
E-mail:
V prípade reklamy, sponzoringu, spolupráce v oblasti videa a hudby alebo otázok k niektorému z projektov môžete použiť nasledujúci kontakt.
E-mail:
© 2003-2023 PhDr. Matej Lednár, PhD.