Kontakt
V prípade záujímavej pracovnej ponuky z oblasti manažmentu, projektového riadenia, výroby, optimalizácie procesov či vývoja softvéru ma môžete kontaktovať.
E-mail:
V prípade reklamy, sponzoringu, spolupráce alebo otázok k niektorému z projektov môžete použiť nižšie uvedený kontakt.
E-mail:
© 2003-2021 PhDr. Matej Lednár, PhD.