Stručný prehľad odbornej praxe

Viac ako 22-ročné skúseností z rôznych oblastí biznisu.

  • Senior Software Engineer / Senior Consultant (worldwide support, HTML, CSS, JavaScript, REST, XML, JSON, YAML, OpenAPI 3.0, Express, Node.js, MongoDB, Less, TypeScript, Angular, WebRTC, video conferencing solution)
  • Software Engineer / Consultant (HTML, CSS, JS, AJAX, Dojo, Less, Java, TypeScript, Angular, DMS solution)
  • Front-end web developer (HTML, CSS, JS, AJAX, XML, Dojo, Sass, jQuery, poisťovníctvo a medzinárodný informačný systém)
  • Konzultant / web developer - vzdelávanie, publikačná činnosť, tvorba webov
  • Nákupca - osoba spôsobilá verejného obstarávania, príprava tendrov, výber dodávateľov, elektronické aukcie, rokovania s dovávateľmi a vyjednávanie cien, kompletný proces obstarávania od požiadavky až po dodanie, člen a líder špecializovaných tímov
  • Manažér v medzinárodnej marketingovej spoločnosti
  • Manažér v medzinárodnom obchodnom reťazci
  • Obchodník
  • PC technik
  • IT Administrátor
Video produkcia (YouTube)

Aktuálne tvorím a rozvíjam nasledujúce YouTube kanály. Budem rád ak ich budete odoberať, zdieľať a sledovať.

Hudobná produkcia (YouTube, SoundCloud, albumy)

Okrem video produkcie sa venujem aj hudobnej produkcii.

Sociálne siete

Facebookové stránky

Facebookové skupiny

Instagram

Publikačná činnosť a vzdelávanie
Svoje vedomosti som niekoľko rokov prezentoval prostredníctvom prednášok, konferencií, publikácií, príspevkov do zborníkov a článkov pre médiá. V súčasnosti zverejňujem odborné články prostredníctvom projektu How to ... (staršiu verziu nájdete tu How to ...) a videí na YouTube M.T.J. a Products Explorer.
V rámci publikačnej činnosti som mal zverejnených viac ako 750 odborných a spravodajských článkov z oblasti ICT, marketingu, manažmentu a nákupu v odborných magazínoch BZ!, PC Revue, Digi Revue, Infoware, IT News, Marketing Inspirations, Instore, ComputerWorld a Quark. Niektoré príspevky boli prevzaté a zverejnené aj na rôznych internetových stránkach. Okrem článkov pre médiá som napísal aj niekoľko kníh a príspevkov do zborníkov.
Development
Aktuálne sa venujem najmä front-end web developmentu a z back-endu jazyku PHP a príležitostne jazykom Java a MySQL. Z operačných systémov používam Windows a Linux (Ubuntu a CentOS). Nižšie uvádzam programovacie jazyky a technológie, ktoré ovládam na rôznom stupni znalostnej úrovne (základy, mierne pokročilý, pokročilý).
Pascal, Basic, HTML, XHTML, HTML5, CSS 2.1, CSS3, VML, SVG, XML, JavaScript, TypeScript, DOM, AJAX, JSON, E4X, PHP, SQL, C++, C, Java.
V rámci praxe som vytvoril desiatky webových stránok, pracoval na viacerých medzinárodných projektoch a používal nasledujúce jazyky, frameworky a knižnice.
Dojo, JavaScript, TypeScript, Java, Python, Angular, jQuery, RequireJS, Underscore, Sass, Less, PrimeNG, Express, MongoDB, Node.js, Bootstrap, ng-bootstrap, Firebase, Tailwind, Electron.
Okrem uvedených frameworkov postupne spoznávam aj ďalšie technológie, ktoré používam v súkromných projektoch alebo sa im venujem v článkoch na stránkach projektu How to ....
Bower, Gulp, Angular Material, hbs, Python, NES-style CSS Framework, Flexbox Grid, webpack.
Pre development som používal alebo používam nasledujúce vývojárske prostredia a nástroje.
Git, GitHub, Heroku, SVN, TFS, Visual Studio, Visual Studio Code, NetBeans, Eclipse, STS, Aptana, Apache Tomcat, Apache httpd, GlassFish, IIS, Oracle Database XE, Oracle SQL developer, WAMP, XAMPP, MySQL Workbench.
V rámci praxe prispievam do viacerých projektov najčastejšie už len za účelom nahlásenia chýb. Okrem toho niektoré z nich podporujem aj prostredníctvom príspevkov na stránkach How to ....
Politické aktivity
V snahe prispieť k zlepšeniu životnej úrovne na Slovensku som bol v rokoch 2008 až 2010 členom politickej strany Slobodné fórum vrátane podpory vo voľbách do parlamentu, na prezidenta a v komunálnych voľbách s účasťou vo volebných komisiách. Vzhľadom na veľmi zlý chod organizácie, žiaden posun, nulové aktivity a zamietnutie návrhov na nový program strany som zo strany v roku 2010 vystúpil.
Prezidentská kampaň politickej strany Slobodné fórum. Prezidentská kampaň politickej strany Slobodné fórum. Prezidentská kampaň politickej strany Slobodné fórum. Prezidentská kampaň politickej strany Slobodné fórum.
V súčasnosti sa snažím aktívne zapájať do aktuálnych tém, komunikovať s komunálnymi politikmi, poslancami, úradmi, vládnymi predstaviteľmi a svoje myšlienky a názory šíriť aj prostredníctvom vlastného blogu. Snažím sa priniesť nové myšlienky, názory a riešenia zamerané na zlepšenie životnej úrovne na Slovensku.
Súčasťou mojich aktivít bola aj spolupráca s politickými stranami Spolu a OĽANO, žiaľ podobné neduhy ako v minulosti zatiaľ moju spoluprácu s týmito subjektmi pozastavili.
Okrem uvedených aktivít sa aktívne zapájam aj do diania v mieste môjho pôsobenia a to priamo napríklad vytvorením akčného plánu na výstavbu školy a škôlky a dozeraním na jeho plnenie či v aktívnom boji proti porušovaniu zákonov, korupcii a klientelizmu alebo návrhmi a odporúčaniami pre parkovaciu politiku v Bratislave.
V rámci svojej cesty by som rád raz dosiahol pozíciu, z ktorej budem schopný presadzovať svoje odporúčania, návrhy a riešenia aj v praxi.
© 2003-2023 PhDr. Matej Lednár, PhD.