Stručný prehľad odbornej praxe

Viac ako 20-ročné skúseností z rôznych oblastí biznisu.

 • Software Engineer / Consultant (HTML, CSS, JS, AJAX, Dojo, Less, Java, TypeScript, Angular)
 • Front-end web developer (HTML, CSS, JS, AJAX, XML, Dojo, Sass, jQuery)
 • Konzultant / web developer - vzdelávanie, publikačná činnosť, tvorba webov
 • Nákupca - osoba spôsobilá verejného obstarávania, príprava tendrov, výber dodávateľov, elektronické aukcie, rokovania s dovávateľmi a vyjednávanie cien, člen a líder špecializovaných tímov
 • Manažér v medzinárodnej marketingovej spoločnosti
 • Manažér v medzinárodnom obchodnom reťazci
 • Obchodník
 • PC technik
 • IT Administrátor
Youtube video produkcia

Aktuálne tvorím a rozvíjam nasledujúce YouTube kanály. Budem rád ak ich budete odoberať, zdieľať a sledovať.

Tiež sa zaoberám hudobnou tvorbou a produkciu - Všetky albumy.

Zoznam mojich hudobných albumov

Publikovanie a vzdelávanie
Svoje vedomosti som niekoľko rokov prezentoval prostredníctvom prednášok, konferencií, publikácií, príspevkov do zborníkov a článkov pre médiá. V súčasnosti zverejňujem odborné články prostredníctvom projektu How to ....
Development
Aktuálne sa venujem najmä front-end web developmentu a z back-endu jazyku PHP a príležitostne jazykom Java a MySQL. Nižšie uvádzam programovacie jazyky a technológie, ktoré ovládam na rôznom stupni znalostnej úrovne (základy, mierne pokročilý, pokročilý).
 • Pascal
 • Basic
 • HTML
 • XHTML
 • HTML5
 • CSS 2.1
 • CSS3
 • VML
 • SVG
 • XML
 • JavaScript
 • TypeScript
 • DOM
 • AJAX
 • JSON
 • E4X
 • PHP
 • SQL
 • C++
 • C
 • Java
V rámci praxe som vytvoril desiatky webových stránok, pracoval na viacerých medzinárodných projektoch a používal nasledujúce frameworky a knižnice.
 • Dojo
 • Angular
 • jQuery
 • RequireJS
 • Underscore
 • Sass
 • Less
 • PrimeNG
Okrem uvedených frameworkov postupne spoznávam aj ďalšie technológie, ktoré používam v súkromných projektoch alebo sa im venujem v článkoch na stránkach projektu How to ....
 • Bower
 • Firebase
 • Gulp
 • Node.js
 • RxJS
 • Bootstrap
 • MongoDB
 • Java
 • NES-style CSS Framework
 • Flexbox Grid
Pre development som používal alebo používam nasledujúce vývojárske prostredia a nástroje.
 • Git
 • SVN
 • TFS
 • Visual Studio
 • Visual Studio Code
 • NetBeans
 • Eclipse
 • STS
 • Aptana
 • Apache Tomcat
 • Apache httpd
 • GlassFish
 • IIS
 • Oracle Database XE
 • Oracle SQL developer
 • WAMP
 • MySQL Workbench
V rámci praxe prispievam do viacerých projektov najčastejšie už len za účelom nahlásenia chýb. Okrem toho niektoré z nich podporujem aj prostredníctvom príspevkov na stránkach How to ....
Politické aktivity
V snahe prispieť k zlepšeniu životnej úrovne na Slovensku som bol v rokoch 2008 až 2010 členom politickej strany Slobodné fórum vrátane podpory vo voľbách do parlamentu, na prezidenta a v komunálnych voľbách s účasťou vo volebných komisiách. Vzhľadom na veľmi zlý chod organizácie, žiaden posun, nulové aktivity a zamietnutie návrhov na nový program strany som zo strany v roku 2010 vystúpil.
Prezidentská kampaň politickej strany Slobodné fórum. Prezidentská kampaň politickej strany Slobodné fórum. Prezidentská kampaň politickej strany Slobodné fórum. Prezidentská kampaň politickej strany Slobodné fórum.
V súčasnosti sa snažím aktívne zapájať do aktuálnych tém, komunikovať s komunálnymi politikmi, poslancami, úradmi, vládnymi predstaviteľmi a svoje myšlienky a názory šíriť aj prostredníctvom vlastného blogu. Snažím sa priniesť nové myšlienky, názory a riešenia zamerané na zlepšenie životnej úrovne na Slovensku.
Okrem uvedených aktivít sa aktívne zapájam aj do diania v mieste môjho pôsobenia a to priamo napríklad vytvorením akčného plánu na výstavbu školy a škôlky a dozeraním na jeho plnenie či v aktívnom boji proti porušovaniu zákonov, korupcii a klientelizmu alebo návrhmi a odporúčaniami pre parkovaciu politiku v Bratislave.
Zároveň sa budem snažiť v tomto smere presadiť a pokúsiť sa získať pozíciu, z ktorej budem schopný nielen tvoriť odporúčania, návrhy a riešenia, ale mať ich možnosť aj aplikovať v praxi.
© 2003-2021 PhDr. Matej Lednár, PhD.