Publikačná činnosť
Viac ako 750 odborných a spravodajských článkov z oblasti ICT, marketingu, manažmentu a nákupu publikovaných v BZ!, PC Revue, Digi Revue, Infoware, IT News, Marketing Inspirations, Instore, ComputerWorld a Quark. Niektoré príspevky boli prevzaté a zverejnené aj na rôznych internetových stránkach. Okrem článkov pre médiá som napísal aj niekoľko kníh a príspevkov do zborníkov.
© 2003-2021 PhDr. Matej Lednár, PhD.