Publikačná činnosť
Viac ako 750 odborných a spravodajských článkov z oblasti ICT, marketingu, manažmentu a nákupu publikovaných v BZ!, PC Revue, Digi Revue, Infoware, IT News, Marketing Inspirations, Instore, ComputerWorld a Quark. Niektoré príspevky boli prevzaté a zverejnené aj na rôznych internetových stránkach. Okrem článkov pre médiá som napísal aj niekoľko kníh a príspevkov do zborníkov.
Prehľad vybraných článkov
Lednár, M.: Webové stránky pre vývojárov – (X)HTML. In Infoware, roč. 7, č. 4 2011, s. 59 ISSN 1335-4787
Lednár, M.: Spoznávame JavaScript. In PC Revue, roč. 19, č. 4 2011, s. 120 ISSN 1335-0226
Lednár, M.: Sledujeme výkon počítača. In PC Revue, roč. 19, č. 2 2011, s. 112-113 ISSN 1335-0226
Lednár, M.: Ako chrániť počítač pred hrozbami z internetu. In PC Revue, roč. 19, č. 2 2011, s. 103-104 ISSN 1335-0226
Lednár, M.: Zmluvy ako efektívny nástroj na kontrolu rozpočtu. In Infoware, roč. 7, č. 1-2 2011, s. 35 ISSN 1335-4787
Lednár, M.: Spoznávame Turbo Pascal. In PC Revue, roč. 19, č. 1 2011, s. 98-99 ISSN 1335-0226
Lednár, M.: Prevod dokumentov do formátu PDF zadarmo. In Infoware, roč. 6, č. 11 2010, s. 57 ISSN 1335-4787
Lednár, M.: Webové stránky pre vývojárov - CSS. In Infoware, roč. 6, č. 11 2010, s. 60 ISSN 1335-4787
Lednár, M.: Spoznávame Small Basic. In PC Revue, roč. 18, č. 11 2010, s. 107 ISSN 1335-0226
Lednár, M.: Zrýchľujeme štart Microsoft Windows. In PC Revue, roč. 18, č. 11 2010, s. 125 ISSN 1335-0226
Lednár, M.: Webové stránky pre vývojárov - PHP, C++ a JavaScript. In Infoware, roč. 6, č. 10 2010, s. 62 ISSN 1335-4787
Lednár, M.: Nástroje pre vývojárov. In Infoware, roč. 6, č. 10 2010, s. 51 ISSN 1335-4787
Lednár, M.: Riadime bod obnovenia vo Windows. In PC Revue, roč. 18, č. 10 2010, s. 90-91 ISSN 1335-0226
Lednár, M.: Ako začať s C++. In PC Revue, roč. 18, č. 10 2010, s. 94-95 ISSN 1335-0226
Lednár, M.: Prečo dodržiavať štandardy a špecifikácie. In Infoware, roč. 6, č. 8-9 2010, s. 61 ISSN 1335-4787
Lednár, M.: Vytlačí jazyk HTML5 a element canvas z prehliadačov Flash a Silverlight. In Infoware, roč. 6, č. 8-9 2010, s. 68-69 ISSN 1335-4787
Lednár, M.: Oprava zariadení už aj cez internet. In PC Revue, roč. 18, č. 7 2010, s. 108-109 ISSN 1335-0226
Lednár, M.: Aktualizujeme BIOS a firmvér v počítačoch. In PC Revue, roč. 18, č. 7 2010, s. 106-107 ISSN 1335-0226
Lednár, M.: Revitalizujeme Windows XP. In PC Revue, roč. 18, č. 4 2010, s. 78-81 ISSN 1335-0226
Lednár, M.: 3D zábava na dosah ruky. In BZ!, roč. 1, č. 4 2010, s. 8-11 ISSN 1336-5754
Lednár, M.: Efektivita elektronických aukcií. In Infoware, roč. 5, č. 11 2009, s. 12 ISSN 1335-4787
Lednár, M.: Dohľadové systémy v podniku. In Infoware, roč. 4, č.5 2008, s. 40-41 ISSN 1335-4787
Lednár, M.: Informačná (ne)bezpečnosť. In Infoware, roč. 4, č.5 2008, s. 5 ISSN 1335-4787
Lednár, M.: Ako správne vybrať IS/6. časť – Stratégia obstarávania IS v slovenských podnikoch. In Infoware, roč. 4, č. 2 2008, s.8-9 ISSN 1335-4787
Lednár, M.: Stratégia nákupu IS. In Infoware, roč. 3, č.12 2007, s. 39 ISSN 1335-4787
Lednár, M.: Internet Marketing 2.časť. In Instore, roč. 4, č.11 2007, s.53-54 ISSN 1336-2348
Lednár, M.: Procurement - moderná forma obstarávania. In Infoware, roč. 3, č.11 2007, s. 18-19 ISSN 1335-4787
Lednár, M.: Optimalizácia využívania IT v podniku. In Infoware, roč. 3, č.11 2007, s. 32 ISSN 1335-4787
Lednár, M.: Business Process Management. In Infoware, roč. 3, č.11 2007, s. 24 ISSN 1335-4787
Lednár, M.: Projekty a projektové tímy. In Infoware, roč. 3, č. 11 2007, s. 12-13 ISSN 1335-4787
Lednár, M.: Lesk a bieda SMB vo využívaní IT. In Infoware, roč. 3, č. 11 2007, s. 15 ISSN 1335-4787
Lednár, M.: Internet Marketing 1.časť. In Instore, roč. 4, č.10 2007, s.53-54 ISSN 1336-2348
Lednár, M.: Lokalizácia a customizácia. In Infoware, roč. 3, č.10 2007, s. 21 ISSN 1335-4787
Lednár, M.: Kedy nastal správny čas na zmenu IS. In Infoware, roč. 3, č.10 2007, s. 46 ISSN 1335-4787
Lednár, M.: Informačná stratégia v podniku. In Infoware, roč. 3, č.10 2007, s. 40-41 ISSN 1335-4787
Lednár, M.: Groupware. In Infoware, roč. 3, č.10 2007, s. 26-28 ISSN 1335-4787
Lednár, M.: Ako správne vybrať IS/3. časť – Prieskum trhu. In Infoware, roč. 3, č. 11 2007, s.39 ISSN 1335-4787
Lednár, M.: Ako správne vybrať IS/2. In Infoware, roč. 3, č.9 2007, s. 57-58 ISSN 1335-4787
Lednár, M.: Ako správne vybrať IS/1. časť. In Infoware, roč. 3, č.7 2007, s. 36 ISSN 1335-4787
Lednár, M.: Procurement – moderná forma obstarávania. In Infoware, roč. 3, č. 3 2007, s. 18-21 ISSN 1335-4787
Lednár, M.: Je čas pre ASP. In Infoware, roč. 3, č. 3 2007, s. 19-24 ISSN 1335-4787
Zborníky
Kniha
Lednár, Matej.: Môže zmeniť správanie distribučných a predajných organizácií súčasný spôsob distribúcie?. Zborník z konferencie doktorandov. KARTPRINT, Bratislava, 2010. ISBN 978-80-88870-93-7
Kniha
Lednár, Matej.: Nákladový model výberu dodávateľa. In: Procesné riadenie 2010 s tematickým zameraním - Inováciami procesov k zvyšovaniu výkonnosti a konkurencieschopnosti. Košice: SAPRIA, 2010. Elektronický vestník ISBN 978-80-970458-1-4
Kniha
Lednár, Matej.: Efektívny model obstarávania ako významný faktor znižovania nákladov. In: Trendy v manažmente očami mladých vedeckých pracovníkov. Zborník z vedeckej konferencie doktorandov FM UK v Bratislave. Bratislava: Kartprint, 2009. s.108-114. ISBN 978-80-88870-84-5
Kniha
Fekete, Milan - Lednár, Matej.: Môže fungovať efektívne model obstarávania so zameraním na najnižšiu cenu?. In: Manažment hodnoty podniku v podmienkach EÚ. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2009. s.113-118. ISBN 978-80-969320-9-2
Kniha
Fekete, Milan - Lednár, Matej.: Len kvalitné vzdelávanie a implementácia najnovších poznatkov a technológií sú hnacím motorom firiem. In: Strategické nástroje zvyšovania výkonnosti a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. Bratislava: Kartprint, 2008. s.40-49. ISBN 978-80-88870-75-3
Kniha
Fekete, Milan - Lednár, Matej.: Lean Management - a suitable management philosophy for a contemporary age. In: Firma a konkurenční prostředí 2007. Management v novém prostředí. Brno: MZLU, 2007. s. 35-41. ISBN 978-80-86633-85-5
© 2003-2017 PhDr. Matej Lednár, PhD.