PhDr. Matej Lednár, PhD.
Snažím sa byť vizionárom, navrhovať a presadzovať pragmatické, moderné, inovatívne a spravodlivé riešenia vystihujúce súčasnú dobu a blízku budúcnosť. Niektoré názory a myšlienky prezentujem prostredníctvom svojho blogu a snažím sa aktívne oslovovať aj kompetentných.
V rámci odbornej praxe, ktorá "odštartovala" v roku 1997, som pôsobil v oblastiach IT, telekomunikácií, elektrotechnickom priemysle a v obchode nielen ako zamestnanec, ale aj ako manažér. Na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského som získal bakalárske vzdelanie v odbore manažment so špecializáciou Európska integrácia a magisterský titul v odbore manažment so špecializáciou Marketing. V rámci rigorózneho a doktorandského štúdia som získal titul PhDr. z Manažmentu informačných systémov a titul PhD. v odbore podnikový manažment, oblasť logistika so špecializáciou na Obstarávanie.
Odborné skúsenosti som nadobudol z veľkých medzinárodných, ale aj domácich spoločností vrátane firiem z prostredia IT a spolupráci na viacerých medzinárodných softvérových projektoch a s viacerými poradenskými spoločnosťami. V minulosti som sa venoval publikovaniu a vzdelávaniu. V rokoch 2006 až 2011 som spolupracoval s viacerými médiami, ktoré mi zverejnili viac ako 750 článkov.
Súčasťou prehlbovania mojich odborných poznatkov bolo aj štúdium viacerých technológií, ktoré aktívne využívam dodnes. V rámci odborného rastu sa primárne zameriavam na manažment podniku, optimalizáciu procesov, efektívne využívanie zdrojov, riadenie projektov, tvorbu stratégií a prácu s najmodernejšími technológiami. Svoje vedomosti demonštrujem na webových projektoch a prostredníctvom špecializovaného webu.
© 2003-2017 PhDr. Matej Lednár, PhD.