COOKIES
Prezeraním tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Spracovaniu cookies zabránite v nastaveniach internetového prehliadača alebo nezobrazovaním tejto stránky v internetovom prehliadači.
Stručný prehľad odbornej praxe

Viac ako 18-ročné skúseností z rôznych oblastí biznisu.

 • Software Engineer / Consultant (HTML, CSS, JS, AJAX, Dojo, Less, Java)
 • Front-end web developer (HTML, CSS, JS, AJAX, XML, Dojo, Sass, jQuery)
 • Konzultant / web developer - vzdelávanie, publikačná činnosť, tvorba webov
 • Nákupca - osoba spôsobilá verejného obstarávania, príprava tendrov, výber dodávateľov, elektronické aukcie, rokovania s dovávateľmi a vyjednávanie cien, člen a leader špecializovaných tímov
 • Manažér v medzinárodnej marketingovej spoločnosti
 • Manažér v medzinárodnom obchodnom reťazci
 • Obchodník
 • PC technik
 • IT Administrátor
Publikačná činnosť
Svoje vedomosti som niekoľko rokov prezentoval prostredníctvom publikácií, príspevkov do zborníkov a článkov pre médiá. V súčasnosti zverejňujem odborné články prostredníctvom projektu How to ....
Development
V súčasnosti sa venujem najmä front-end web developmentu (HTML, CSS, JS, DOM, AJAX, JSON), z back-endu jazyku PHP a príležitostne jazykom Java a MySQL.
Programovacie jazyky a technológie, ktoré ovládam na rôznom stupni znalostnej úrovne (základy, mierne pokročilý, pokročilý).
 • Pascal
 • Basic
 • HTML
 • XHTML
 • HTML5
 • CSS 2.1
 • CSS3
 • VML
 • SVG
 • XML
 • JavaScript
 • DOM
 • AJAX
 • JSON
 • E4X
 • PHP
 • SQL
 • C++
 • C
 • Java
V rámci praxe som vytvoril desiatky webových stránok, pracoval na viacerých medzinárodných projektoch a používal nasledujúce frameworky a knižnice.
 • Dojo
 • jQuery
 • RequireJS
 • Underscore
 • Sass
 • Less
Okrem uvedených frameworkov postupne spoznávam aj ďalšie technológie, ktoré používam v mojich projektoch alebo sa im venujem v článkoch na stránkach projektu How to ....
 • AngularJS
 • Bower
 • Firebase
 • Gulp
 • Node.js
 • Bootstrap
 • MongoDB
 • Java
Pre development som používal alebo používam nasledujúce vývojárske prostredia a nástroje.
 • Git
 • SVN
 • TFS
 • Visual Studio
 • NetBeans
 • Eclipse
 • STS
 • Aptana
 • Apache Tomcat
 • Apache httpd
 • GlassFish
 • IIS
 • Oracle Database XE
 • Oracle SQL developer
 • WAMP
 • MySQL Workbench
Mozilla Developer Center, Git Hub a iná komunita
V rámci praxe prispievam do viacerých projektov (napríklad MDC, GitHub, dgrid, Dojo Toolkit, TinyMCE) a zároveň niektoré z nich podporujem aj prostredníctvom príspevkov v projekte How to ....
Politické aktivity
V snahe prispieť k zlepšeniu životnej úrovne na Slovensku som bol v rokoch 2008 až 2010 členom politickej strany Slobodné fórum vrátane podpory vo voľbách do parlamentu, na prezidenta a v komunálnych voľbách s účasťou vo volebných komisiách. Vzhľadom na veľmi zlý chod organizácie, žiaden posun, nulové aktivity a zamietnutie návrhov na nový program strany som zo strany v roku 2010 vystúpil.
Prezidentská kampaň politickej strany Slobodné fórum. Prezidentská kampaň politickej strany Slobodné fórum. Prezidentská kampaň politickej strany Slobodné fórum. Prezidentská kampaň politickej strany Slobodné fórum.
V súčasnosti sa snažím aktívne zapájať do aktuálnych tém, komunikovať s opozíciou, úradmi a vládnymi predstaviteľmi a svoje myšlienky a názory šíriť aj prostredníctvom vlastného blogu. Ako prax ukázala, ochotní komunikovať sú zatiaľ len členovia opozície a preto bude mojou snahou aj naďalej sa zapájať do diania na Slovensku s cieľom priniesť nové myšlienky, názory a riešenia zamerané na zlepšenie životnej situácie na Slovensku.
Okrem uvedených aktivít sa aktívne zapájam aj do diania v mieste môjho pôsobenia a to priamo napríklad vytvorením akčného plánu na výstavbu školy a škôlky a dozeraním na jeho plnenie či v aktívnom boji proti porušovaniu zákonov, korupcii a klientelizmu alebo návrhmi a odporúčaniami pre parkovaciu politiku v Bratislave.
Zároveň sa budem snažiť v tomto smere presadiť a pokúsiť sa získať pozíciu, z ktorej budem schopný nielen tvoriť odporúčania, návrhy a riešenia, ale mať ich možnosť aj aplikovať v praxi.
Nahor
© 2003-2017 PhDr. Matej Lednár, PhD.